Et nytt kvartal i Ski sentrum med 228 boliger.
Variert, levende og varmt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

I Skolekvartalet bygger vi by, ikke prosjekt.

Anerkjente Link Arkitektur vant den utlyste arkitektkonkurransen for å tegne Skolekvartalet med deres lekenhet og variasjon i byggehøyder og fasadematerialer.

Sentralt i Ski by

Et kvartal med alt Ski har å by på i umiddelbar nærhet. Restauranter, cafeer og butikker et steinkast unna.

Sentralt i Ski by

Et kvartal med alt Ski har å by på i umiddelbar nærhet. Restauranter, cafeer og butikker et steinkast unna.

Beliggenhet i regionen

Oslo er i vekst og Ski et utpekt til å bli en av seks regionale byer der det skal være høy utnyttelse i sentrum. Med utbyggingen av Follobanen, og 11 minutters togtur til Oslo S, vil Ski bli en del av ett felles bolig og arbeidsmarked i stor-Oslo regionen. 

Skolekvartalet Skolekvartalet

Park
Møteplasser
Kulturminner
Ny skolegård

Bad
Flerbrukshall
Fritidsklubb
Barnehage

Et nytt kvartal blir til

Både utbygger og kommunen har høye ambisjoner for kvartalet. Med sine mange funksjoner, vil kvartalet bli et av de viktigste i Ski.

Tomten skråner mot sydvest, hvilket gir boligene utmerkede sol- og utsiktsforhold.

Ved å bygge høyt i randsonen og lavt i midten av kvartalet, og i tillegg sikre en stor avstand mellom boligene og skolen, skaper vi en luftig situasjon og gode solforhold for boligene på ettermiddagen og kvelden.

Å planlegge for idyll

Ski kommune har ambisjoner om å bli landets beste oppvekstkommune. I Skolekvartalet ligger alt til rette for å oppnå kommunens ambisjon og vi ønsker at kvartalet blir et utstillingsvindu for hvordan barnefamilier vil trives i sentrum. Derfor har trygghet, variert typologi og boligstørrelser vært prioritert, sammen med rett beliggenhet i forhold til sol, private og felles utearealer og muligheter til lek og aktivitet for forskjellige aldersgrupper.

    Tenk å vokse opp i samme kvartal med barnehagen og skolen, med et hav av lekeplasser i umiddelbar nærhet? Eller se for deg å sitte på terrassen en formiddag og se utover en park med familier som koser seg og barn som leker i lekestativene. Kanskje får du øye på barnebarnet ditt som koser seg med vennene sine på huskene i skolegården et stykke lenger borte? Så idyllisk og trygt, og med alt i umiddelbar nærhet.

    Å tegne et ideal

    Sosial arkitekturprosjektering innebærer forståelse for hvordan arkitekturen påvirker mennesker. Vi skaper trygge og gode rom hvor mennesker møtes. Vi tilrettelegger for mangfold og tilgjengelighet. Vi skaper rom som stimulerer sanser og vekker følelser. 

    Et nytt kvartal i Ski sentrum